Yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus (YEL)

Yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus (YEL) YEL-vakuutus on yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus, eikä sitä voi korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla.Vaikka nimi viittaa eläkkeeseen niin se vaikuttaa myös moneen muuhun yrittäjän etuuteen. YEL-vakuutuson yrittäjän toimeentulon perusta, johon yrittäjä määrittelee ja arvioi itse YEL-työtulonsa suuruuden, jonkaperusteella vakuutusmaksut ja myös etuudet määräytyvät.YEL-työtulon perusteella yrittäjälle maksetaan vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä sekä kuntoutustukea.Myös kaikkien Kelan päivärahojen, kuten sairaus-, äitiys- ja vanhempainpäivärahojen suuruus riippuu YEL-vakuutuksen perusteeksi ilmoitetusta yrittäjän työtulosta. Myös työttömyysajan ansiosidonnainenpäiväraha tiettyjen ehtojen täyttyessä perustuu YEL-työtuloon. Milloin tarvitset YEL-vakuutuksenVoit ottaa YEL-vakuutuksen valitsemaltasi eläkevakuutusyhtiöltä, jos seuraavat ehdot täyttyvät. olet 18–68-vuotias yrittäjä-työskentelet yrittäjänä tai kevytyrittäjänä-yrittäjänä toimiminen kestää vähintään neljä kuukautta-et kuulu minkään muun eläketurvan piiriin saman toiminnan perusteella.-työpanoksesi arvo eli työtulosi on vähintään 8261,71 euroa vuodessa (vuonna 2022). YEL:n perusteella vakuutetaan myös osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä osakas, joka omistaayksin yli 30 prosenttia…
Read More

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen Ennen työntekijän palkkaamista on arvioitava tarjoamasi työn määrää ja kestoa, sekä sitä, millaisentyöntekijän tehtävään tarvitset. On myös ratkaistava se, onko tarkoitus palkata henkilö osa- vaikokoaikaiseen työsuhteeseen ja onko työsuhde toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen. Jos palkkaattyöttömän työnhakijan voit saada TE-toimiston myöntämää palkkatukea palkkakustannuksiin. Lisäksiyrittäjän tulee tutustua työnantajan vastuisiin ja velvoitteisiin ja siihen, mistä muusta tulee huolehtiapalkanmaksun yhteydessä. Yleensä palkanlaskenta on ulkoistettu tilitoimiston vastuulle. TyönantajarekisteriTyönantajaa pidetään verotuksessa joko satunnaisena tai säännöllisenä työnantajana. Säännöllisenätyönantajana toimivan yrityksen pitää aina ilmoittautua työnantajarekisteriin. Yritys on säännöllinen työnantaja seuraavissa tilanteissa:-Yritys maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle työntekijälle.-Yritys maksaa vakituisesti palkkaa yhdelle työntekijälle ja lisäksi yhdelle tai useammalle työntekijälle,joiden työsuhde on tilapäinen tai tarkoitettu lyhytaikaiseksi.-Yritys maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle työntekijälle, vaikka heidän työsuhteensaolisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi. Satunnaisesti palkkoja maksavan työnantajan ei tarvitse…
Read More

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen Ensimmäinen vaihe yrityksen perustamisessa on kannattavan liikeidean kehittäminen. Kun toiminta on todettu liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien avulla kannattavaksi, voidaan tehdä päätös yrityksen perustamisesta. Seuraavaksi tulee päättää yhtiömuoto, johon ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta vaan se riippuu esimerkiksi perustettavan yrityksen liikeideasta, liiketoiminnan luonteesta ja laajuudesta, yrittäjien ja rahoittajien määrästä, tarvittavista investoinneista ja verotuksesta. Suomessa toimivista yrityksistä yli 90 prosenttia on joko toiminimiä tai osakeyhtiötä. Tässä artikkelissa käsitellään näitä kahta ja ne soveltuvat yleensä lähes jokaiseen tilanteeseen. Yritysmuodon valinta Yritysmuodon valintaan vaikuttavia seikkoja ovat: -perustajien lukumäärä -pääoman tarve ja saatavuus -vastuut ja päätöksenteko -toiminnan joustavuus ja jatkuvuus -rahoittajien suhtautuminen -voitonjako ja tappion kattaminen Toiminimi sopii paremmin aloittavalle pienyrittäjälle, jonka liikevaihto on joitakin kymmeniä tuhansia euroja. Osakeyhtiöön liittyy enemmän hallinnollista työtä, eikä lopettaminen ole niin yksinkertaista kuin toiminimellä. Tilitoimisto ja kirjanpitäjä…
Read More